Kullanım Koşulları

Bu sitede UNİFYTECH tarafından yayınlanan bütün içerik ve bilgiler aşağıdaki kullanım şartları tarafından korunmaktadır. Siteyi gezen ya da siteden faydalanan bütün kullanıcılar bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

UnifyTech Bilgi Sistemleri Ltd. Şti.

Büyükdere Cad. No:201 Levent Loft C Blok K.4 D.86,
34330 Şişli/İstanbul

T: 0850 800 1485

Telif Hakkı

Sitedeki bütün içeriğin sahibi UnifyTech Bilgi Sistemleri Ltd. Şti.’‘dir (Kısaca “UNİFYTECH”).

Sitedeki bütün fikir hakları (telif hakları ve komşu haklar dahil) UNİFYTECH ve/veya içinde çeşitli UNİFYTECH iş ortaklarının da bulunduğu içerik ortaklarına aittir ve ait olmaya devam edecektir. Site içeriği kullanım şartlarında belirtilen sınırlar dışında kullanılamaz.

Kullanıcılar kişisel kullanım için site içeriğini bilgisayarlarına indirebilir veya kopyalayabilir. Bu izin, indirilen veya kopyalanan içerikle alakalı her tür kaynakça, telif veya sahiplik bilgisinin korunduğu durumlarda geçerlidir. Kullanıcılar site içeriğinden aldıkları her kopyaya bu bilgiyi dâhil etmek zorundadır.

Kullanıcılar site içeriğine ekleme veya içerikte bir değişiklik yapamaz. Site içeriği kullanıcılar tarafından dağıtılamaz, pazarlanamaz, tekrar basılamaz ya da herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz. Kullanıcıların yukarıda sayılanlardan herhangi birini yaptığı durumlarda, UNİFYTECH ve üçüncü kişi ve kurumlar hukuksal yollara başvurma haklarını saklı tutar.

Tescilli Markalar

Sitedeki tüm tescilli markalar ve (“Tescilli Marka”) logolarının sahiplik hakkı UNİFYTECH ve üçüncü kurumlara aittir. Site içeriğinde bulunan hiçbir şey Tescilli Markaları kullanma izni vermez.

Sorumluluk

Site içeriği kullanıcıların UNİFYTECH ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgi almasını sağlamak için yayınlanmıştır. UNİFYTECH site içeriğini güncel tutmayı amaçlamakta olup bu amaçla site içeriğinde herhangi bir ilan ya da ihbarda bulunmaksızın değişiklik gerçekleştirebilir. Sitenin kullanılmaya devam edilmesi, söz konusu değişikliklerin kabul edildiği manasına gelir.

İçerik:

Genel bilgilerden oluşur ve özel bir kişinin, kurumun ve üçüncü kişinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değildir.
UNİFYTECH ile site kullanıcıları arasında bir anlaşma özelliği taşımaz.
Ürünlerin veya hizmetlerin performansıyla ilgili garanti vermez.
Güncel, geniş kapsamlı, tamamlanmış veya kesin olmak zorunda değildir.
Profesyonel görüş veya herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.

Risk ve Sorumluluk:

UNİFYTECH sistem ve yazılımlarını bilgisayar virüslerine veya “Trojan” denilen programlara ve benzerlerine (“virüsler”) karşı korumaya çalışsa da, kişi ve kurumların bu siteyi gezerken veya siteden bir materyal indirmesi sonucu oluşacak bilgisayar ve sistem zararlarından sorumlu değildir.

Siteyi kullanan ya da siteden faydalanan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından sitenin hacklenmesi, virüs, truva atı vb. metotlarla siteye gizlice girerek sistemleri bozan gayrı kanuni eylemlerde bulunulması, bu yolla site içeriğinin pornografik, etik olarak uygun olmayan, ırkçı, kışkırtıcı, şiddeti teşvik eden, üçüncü şahısların isim, marka ve telif haklarına tecavüz eden ya da herhangi bir şekilde hukuka aykırılık teşkil eden bir içeriğin siteye yüklenmesi ya da siteye erişimin hukuk dışı metotlarla engellenmesi durumunda UNİFYTECH’in söz konusu içeriği kaldırma, siteye erişimi geçici olarak durdurma, kanuni yollara başvurma ve bu gibi eylemlerin faillerine tazminat talebi yöneltme hakları saklıdır.

Yukarıda sayılan eylemler neticesinde, herhangi bir şekilde diğer site kullanıcılarının ya da 3. kişi ve kuruluşların uğrayacağı zararlardan UNİFYTECH’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Sitenin kullanımından kaynaklanan risk ve sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

Kişisel Detaylarınız:

UNİFYTECH, bilgi güvenliği konusundaki türk mevzuatına tabi olup işbu site dahilinde herhangi bir şekilde (anket, yarışma, kampanya katılım, form doldurma vs.) toplanılan veriler, UNİFYTECH tarafından ilgili ürün ve hizmetlerin pazarlanması gibi iş amaçlı olarak kullanılır. UNİFYTECH’e veri gönderirken UNİFYTECH’nin, söz konusu kişisel verileri kullanabileceğini, bu konuda rızanız olduğunu kabul etmiş olursunuz.

UNİFYTECH;
(I) Sizinle ilgili olabilecek ürün ve servislerle ilgili bilgi sağlamak;
(II) Pazar araştırması yapabilmek;
(III) Belirlenen ürün ve hizmetleri sağlamak amacıyla şimdi ve gelecekte bu bilgileri (ve zaman içerisinde hakkınızda edindiği diğer bilgileri) saklayacak ve kullanacaktır.

Ayrıca, UNİFYTECH, bu bilgiyi yukarıdaki amaçlar dâhilinde diğer şirketlere açıklayabilir. UNİFYTECH ya da UNİFYTECH tarafından görevlendirilecek ajans özellikle, telefon numaranızı ürünlerin pazarlanması amacıyla sizi aramak için kullanabilir. UNİFYTECH’in yada bağlı kurumların bilgiyi kullanmaya devam etmesini istemiyorsanız lütfen yukarıda verilen iletişim bilgileri vasıtası ile UNİFYTECH ile irtibata geçin.

Kişisel Olmayan Verilerin Otomatik Toplanması:

Hakkınızdaki kişisel olmayan bilgiler siz siteyi kullandıkça otomatik olarak toplanabilir (örneğin, siteye girerken kullandığınız internet tarayıcısı gibi). Bu tür bilgiler kimliğiniz hakkında bilgi vermez; fakat istatistiksel amaçlarla tutulan bu log dosyaları kayıtları UNİFYTECH’e sitesini geliştirmesinde yardımcı olur. (örneğin, hangi sayfaların popüler hangilerinin popüler olmadığını görmesi gibi). Siteyi ziyaret ettiğinizde bu bilgiler bilgisayarınıza otomatik olarak “cookie” adı verilen küçük programlar kullanarak depolanabilir. “Cookie” sayesinde siteye her girdiğinizde bilgileri tekrar ayarlamanıza gerek kalmaz. Bu yolla mahremiyetiniz hiçbir suretle ihlal edilmeyeceği gibi istediğiniz takdirde bilgisayarınız “cookies”i engelleyebilir.

Diğer Sitelere Verilen Linkler

UNİFYTECH zaman zaman kendi sitesinden, içlerinde diğer UNİFYTECH iş ortaklarının da olduğu diğer sitelere link verebilir. Bu linkler kullanıcıların yararına verilmektedir. UNİFYTECH link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir. Ayrıca bu sitelerde toplanan kişisel bilgiler de UNİFYTECH’nin sorumluluğunda değildir. Bu siteden diğer sitelere verilen linkler, UNİFYTECH’nin bu siteleri onayladığı anlamına gelmez. Kullanıcılar, kendi güvenlikleri için, bu siteden gittikleri diğer sitelerin kullanım şartlarını okumalıdır.

Kullanım Şartlarında Değişiklikler

UNİFYTECH istediği herhangi bir zamanda, ilan ya da ihbarda bulunmaksızın site kullanım şartlarında değişiklik yapabilir. Değişiklikler yukarıdaki kullanım şartlarının yerine geçer. Değişiklik yapıldığında, kullanıcılar yeni kullanım şartlarına tabii olacaktır. Bu nedenle bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri önerilir.

Bölünebilirlik:

Bu kullanım şartlarının hükümlerinden herhangi birinin geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, geçersiz veya uygulanamaz bulunan hüküm, asıl hükmün amacına en yakın, geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Feragat Yasağı:

UNİFYTECH tarafından bu kullanım koşularının herhangi bir bölümünün uygulanmaması, UNİFYTECH’nin bu kullanım koşullarını herhangi bir kişinin geçmiş ya da gelecekteki eylemleri için uygulama hakkından feragat etmesi anlamına gelmez. UNİFYTECH tarafından herhangi bir kişinin UNİFYTECH’nin eylemlerine güvenmesi, bu kullanım koşullarından feragat edilmesi anlamına gelmez. Sadece UNİFYTECH’nin yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmış, açık ve yazılı bir feragatname yasal olarak geçerlidir.