Multidomain yapıdaki sertifikanız içine aşağıda belirtilmiş olunan domain örneklerini tek bir sertifika içinde yer verebilirsiniz.
Örnek:
subdomain.domainadi.com
www.domainadi.com
www.domainadi1.com.tr